Ventilasjon og sentralstøvsuger

Enten du skal bygge ny bolig eller renovere kjelleren så er god ventilasjon viktig for inneklimaet.

God ventilasjon sørger for sunn og frisk luft, og kan gjenvinne varmen i din bolig. Og skal du renovere en eldre bolig, kan ventilasjonen bidra med å føre bort gammel luft, og tilføre ny. Vi lagerfører de delene du trenger; Spiro-rør, fleksible rør, aggregat, ventiler, sjalusirister, bend mm.

I tillegg til ventilasjon har vi også alt du trenger for å installere sentralstøvsuger.

Leverandører